1639 Bower

tiểu hành tinh

1639 Bower (1951 RB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 9 năm 1951 bởi Sylvain Julien Victor ArendUccle.

Bower
Khám phá
Khám phá bởiSylvain Julien Victor Arend
Nơi khám pháUccle
Ngày phát hiện12 tháng 9 năm 1951
Tên chỉ định
1639
1951 RB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.1891864
Viễn điểm quỹ đạo2.9609030
Độ lệch tâm0.1498453
1509.3000554
215.45320
Độ nghiêng quỹ đạo8.43001
324.27843
105.83578
Đặc trưng vật lý
0.0541
10.98

Liên kết ngoàiSửa đổi