1646 Rosseland

tiểu hành tinh

1646 Rosseland (1939 BG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 1 năm 1939 bởi Y. VaisalaTurku.

Rosseland
Khám phá
Khám phá bởiY. Vaisala
Nơi khám pháTurku
Ngày phát hiện19 tháng 1 năm 1939
Tên định danh
Tên định danh
1646
Đặt tên theo
Svein Rosseland
1939 BG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0772331
Viễn điểm quỹ đạo2.6426549
Độ lệch tâm0.1197956
1324.1920433
116.65981
Độ nghiêng quỹ đạo8.38539
120.05364
279.91935
Đặc trưng vật lý
11.82

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi