1646 Rosseland

tiểu hành tinh

1646 Rosseland (1939 BG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 1 năm 1939 bởi Y. VaisalaTurku.

Rosseland
Khám phá
Khám phá bởiY. Vaisala
Nơi khám pháTurku
Ngày phát hiện19 tháng 1 năm 1939
Tên chỉ định
Tên chỉ định1646
Đặt tên theo
Svein Rosseland
1939 BG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0772331
Viễn điểm quỹ đạo2.6426549
Độ lệch tâm0.1197956
Chu kỳ quỹ đạo1324.1920433
Độ bất thường trung bình116.65981
Độ nghiêng quỹ đạo8.38539
Kinh độ của điểm nút lên120.05364
Acgumen của cận điểm279.91935
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)11.82

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi