1659 Punkaharju

tiểu hành tinh

1659 Punkaharju (1940 YL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 12 năm 1940 bởi Yrjö VäisäläTurku. Nó được đặt theo tên the municipality thuộc Punkaharju, Phần Lan.

Punkaharju
Khám phá
Khám phá bởiY. Vaisala
Nơi khám pháTurku
Ngày phát hiện28 tháng 12 năm 1940
Tên định danh
Tên định danh
1659
Đặt tên theo
Punkaharju
1940 YL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0619086
Viễn điểm quỹ đạo3.5036048
Độ lệch tâm0.2590410
1695.5526831
244.03137
Độ nghiêng quỹ đạo16.48068
338.47089
35.25584
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu0.1654
10.10

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa