1677 Tycho Brahe là một tiểu hành tinh vành đai chínhmain asteroid belt, of the group (1940 RO). Nó được đặt theo tên the pre-telescopic era nhà thiên văn học Tycho Brahe.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi