1681 Steinmetz

tiểu hành tinh

1681 Steinmetz (1948 WE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 11 năm 1948 bởi Marguerite LaugierNice.

Steinmetz
Khám phá
Khám phá bởiMarguerite Laugier
Nơi khám pháNice
Ngày phát hiện23 tháng 11 năm 1948
Tên định danh
1681
1948 WE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.1380499
Viễn điểm quỹ đạo3.2533933
Độ lệch tâm0.2068729
1616.6313283
134.08856
Độ nghiêng quỹ đạo7.22495
94.62868
0.78024
Đặc trưng vật lý
11.56

Liên kết ngoàiSửa đổi