1687 Glarona

tiểu hành tinh

1687 Glarona (1965 SC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 9 năm 1965 bởi Wild, P.Zimmerwald.

Glarona
Khám phá
Khám phá bởiWild, P.
Nơi khám pháZimmerwald
Ngày phát hiện19 tháng 9 năm 1965
Tên định danh
1687
Đặt tên theo
Canton of Glarus
1965 SC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.5777062
Viễn điểm quỹ đạo3.7253264
Độ lệch tâm0.1820743
2043.5147159
184.96432
Độ nghiêng quỹ đạo2.64097
93.69616
317.22842
Đặc trưng vật lý
0.1219
10.25

Liên kết ngoài sửa