1688 Wilkens

tiểu hành tinh

1688 Wilkens (1951 EQ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 3 năm 1951 bởi M. ItzigsohnLa Plata.

Wilkens
Khám phá
Khám phá bởiM. Itzigsohn
Nơi khám pháLa Plata
Ngày phát hiện3 tháng 3 năm 1951
Tên chỉ định
1688
1951 EQ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.9904399
Viễn điểm quỹ đạo3.2458911
Độ lệch tâm0.2397578
1547.3696929
89.61711
Độ nghiêng quỹ đạo11.78379
245.95126
41.21650
Đặc trưng vật lý
12.5

Liên kết ngoàiSửa đổi