1690 Mayrhofer

tiểu hành tinh

1690 Mayrhofer (1948 VB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 11 năm 1948 bởi Marguerite LaugierNice.

Mayrhofer
Khám phá
Khám phá bởiMarguerite Laugier
Nơi khám pháNice
Ngày phát hiện8 tháng 11 năm 1948
Tên định danh
Tên định danh
1690
1948 VB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.7455651
Viễn điểm quỹ đạo3.3328197
Độ lệch tâm0.0966136
1935.2439423
108.97680
Độ nghiêng quỹ đạo13.04383
230.53138
158.86035
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu0.0767
10.90

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi