1693 Hertzsprung

tiểu hành tinh

1693 Hertzsprung (1935 LA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 5 năm 1935 bởi Van Gent, H.Johannesburg (LS).

Hertzsprung
Khám phá
Khám phá bởiVan Gent, H.
Nơi khám pháJohannesburg (LS)
Ngày phát hiện5 tháng 5 năm 1935
Tên định danh
Tên định danh
1693
Đặt tên theo
Ejnar Hertzsprung
1935 LA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0460606
Viễn điểm quỹ đạo3.5574218
Độ lệch tâm0.2697182
1712.9333127
168.09595
Độ nghiêng quỹ đạo11.92579
70.07939
235.15123
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu0.0484
10.97

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi