1697 Koskenniemi

tiểu hành tinh

1697 Koskenniemi (1940 RM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 9 năm 1940 bởi H. AlikoskiTurku.

Koskenniemi
Khám phá
Khám phá bởiH. Alikoski
Nơi khám pháTurku
Ngày phát hiện11 tháng 9 năm 1940
Tên định danh
Tên định danh
1697
Đặt tên theo
Veikko Antero Koskenniemi
1940 RM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0922175
Viễn điểm quỹ đạo2.6546421
Độ lệch tâm0.1184835
1335.5588195
124.38232
Độ nghiêng quỹ đạo5.66017
331.73443
91.23631
Đặc trưng vật lý
12.6

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa