16 Tales là một loạt trò chơi điện tử giáo dục do The Lightspan Partnership phát triển từ năm 1996.[4] Mỗi trò chơi bao gồm bốn chương trình video dài 15 phút trình bày chi tiết các câu chuyện và truyền thuyết của các nền văn hóa khác nhau.[2]

16 Tales
Thể loại
Phát triển
  • The Lightspan Partnership[2]
Phát hànhLightspan
Nền tảng
Phiên bản đầu tiên

Tham khảo sửa

  1. ^ “Vglibrary.com - Games - Playstation One, 16 Tales”. Vglibrary. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 10 năm 2016. Truy cập ngày 15 tháng 4 năm 2016.
  2. ^ a b “Meet Lightspan”. Lightspan. Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 5 năm 1998. Truy cập ngày 15 tháng 4 năm 2016.
  3. ^ “Lightspan and Sony put video games in the classroom”. Kidscreen. Truy cập ngày 15 tháng 4 năm 2016.
  4. ^ “A Review of Recent Evidence On the Effectiveness of Discrete Educational Software” (PDF). Planning and Evaluation Service, U. S. Department of Education. 2002. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 26 tháng 4 năm 2019. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2021.