17041 Castagna (1999 FB30) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 3 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm LincolnSocorro.

Castagna
Khám phá
Khám phá bởiNhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám pháSocorro
Ngày khám phá19 tháng 3 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định17041
1999 FB30
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0679790
Viễn điểm quỹ đạo2.4755270
Độ lệch tâm0.0896990
Chu kỳ quỹ đạo1250.6623734
Độ bất thường trung bình324.98533
Độ nghiêng quỹ đạo3.49898
Kinh độ của điểm nút lên82.69606
Acgumen của cận điểm15.86903
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)16.0

The asteroid được đặt tên sau tên Pedro Turibeo Castagna, người nhận giải thưởng khoa học công nghệ và kĩ thuật tốt cho kĩ thuật của mình

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi