1705 Tapio

tiểu hành tinh

1705 Tapio (1941 SL1) là một tiểu hành tinh vành đai chính, được Liisi Oterma phát hiện tại Turku. Ngày 29.9.1941.

Tapio
Khám phá
Khám phá bởiLiisi Oterma
Nơi khám pháTurku
Ngày khám phá29/9/1941
Tên chỉ định
Tên chỉ định1705
1941 SL1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14/5/2008
Cận điểm quỹ đạohelion 1,7344723
Viễn điểm quỹ đạohelion 2,8640817
Độ lệch tâm0,2456445
Chu kỳ quỹ đạo1.273,4601426
Độ bất thường trung bình54,79724
Độ nghiêng quỹ đạo7,70285
Kinh độ của điểm nút lên188,67387
Acgumen của cận điểm156,13336
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu0,1175
Cấp sao tuyệt đối (H)12,80

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi