1713 Bancilhon

tiểu hành tinh

1713 Bancilhon (1951 SC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 9 năm 1951 bởi Louis BoyerAlgiers.

Bancilhon
Khám phá
Khám phá bởiBoyer, L.
Nơi khám pháAlgiers
Ngày phát hiện27 tháng 9 năm 1951
Tên chỉ định
Tên chỉ định
1713
Đặt tên theo
Odette Bancilhon
1951 SC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.8174402
Viễn điểm quỹ đạo2.6387816
Độ lệch tâm0.1843134
1214.7967918
29.41168
Độ nghiêng quỹ đạo3.74674
61.19929
256.25287
Đặc trưng vật lý
13.3

Nó được đặt theo tên Odette Bancilhon, đồng nghiệp của Boyer và vợ của nhà thiên văn học Alfred Schmitt.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi