1723 Klemola

tiểu hành tinh

1723 Klemola (1936 FX) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 3 năm 1936 bởi Y. VaisalaTurku.

Klemola
Khám phá
Khám phá bởiY. Vaisala
Nơi khám pháTurku
Ngày khám phá18 tháng 3 năm 1936
Tên chỉ định
Tên chỉ định1723
1936 FX
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.8761999
Viễn điểm quỹ đạo3.1501265
Độ lệch tâm0.0454550
Chu kỳ quỹ đạo1910.4355952
Độ bất thường trung bình285.91834
Độ nghiêng quỹ đạo10.91905
Kinh độ của điểm nút lên149.99219
Acgumen của cận điểm5.78056
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu0.1707
Cấp sao tuyệt đối (H)10.06

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi