1733 Silke (1938 DL1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 2 năm 1938 bởi A. BohrmannHeidelberg.

Silke
Khám phá
Khám phá bởiA. Bohrmann
Nơi khám pháHeidelberg
Ngày khám phá19 tháng 2 năm 1938
Tên chỉ định
Tên chỉ định1733
1938 DL1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0085556
Viễn điểm quỹ đạo2.3764908
Độ lệch tâm0.0839068
Chu kỳ quỹ đạo1185.8089500
Độ bất thường trung bình253.93118
Độ nghiêng quỹ đạo4.43069
Kinh độ của điểm nút lên159.42340
Acgumen của cận điểm307.21387
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.0

Liên kết ngoàiSửa đổi