1737 Severny

tiểu hành tinh

1737 Severny (1966 TJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 10 năm 1966 bởi L. ChernykhNauchnyj.

Severny
Khám phá
Khám phá bởiL. Chernykh
Nơi khám pháNauchnyj
Ngày phát hiện13 tháng 10 năm 1966
Tên định danh
1737
1966 TJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.8570120
Viễn điểm quỹ đạo3.1637690
Độ lệch tâm0.0509497
1907.7992423
186.83943
Độ nghiêng quỹ đạo9.37961
327.50798
226.27638
Đặc trưng vật lý
0.1811
10.8

Liên kết ngoài sửa