1756 Giacobini

tiểu hành tinh

1756 Giacobini (1937 YA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 12 năm 1937 bởi Patry, A.Nice.

Giacobini
Khám phá
Khám phá bởiPatry, A.
Nơi khám pháNice
Ngày phát hiện24 tháng 12 năm 1937
Tên định danh
Tên định danh
1756
Đặt tên theo
Michel Giacobini
1937 YA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.9606703
Viễn điểm quỹ đạo3.1350153
Độ lệch tâm0.2304587
1485.4476879
156.36714
Độ nghiêng quỹ đạo5.11221
291.34212
100.12768
Đặc trưng vật lý
12.2

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi