1771 Makover

tiểu hành tinh

1771 Makover (1968 BD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 1 năm 1968 bởi L. ChernykhNauchnyj.

Makover
Khám phá
Khám phá bởiL. Chernykh
Nơi khám pháNauchnyj
Ngày phát hiện24 tháng 1 năm 1968
Tên định danh
Tên định danh
1771
1968 BD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.5590596
Viễn điểm quỹ đạo3.6751866
Độ lệch tâm0.1790316
2010.1541822
170.42746
Độ nghiêng quỹ đạo11.25953
86.50458
317.48125
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu0.0501
10.10

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa