1772 Gagarin

tiểu hành tinh

1772 Gagarin (1968 CB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 2 năm 1968 bởi Chernykh, L.Nauchnyj.

Gagarin
Khám phá
Khám phá bởiChernykh, L.
Nơi khám pháNauchnyj
Ngày phát hiện6 tháng 2 năm 1968
Tên định danh
Tên định danh
1772
Đặt tên theo
Yuri Gagarin
1968 CB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.2656168
Viễn điểm quỹ đạo2.7897784
Độ lệch tâm0.1036836
1467.8649501
337.89419
Độ nghiêng quỹ đạo5.74338
88.41980
91.93622
Đặc trưng vật lý
12.2

Tiểu hành tinh được đặt tên sau tên của phi hành gia Xô Viết Yuri Gagarin.[1]

Tham khảo sửa

  1. ^ Schmadel, Lutz D. (2003). Dictionary of Minor Planet Têns, Volume 1. New York: Springer. tr. 142. ISBN 3540002383.

Liên kết ngoài sửa