1773 Rumpelstilz

tiểu hành tinh

1773 Rumpelstilz (1968 HE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 4 năm 1968 bởi P. WildZimmerwald.

Rumpelstilz
Khám phá
Khám phá bởiP. Wild
Nơi khám pháZimmerwald
Ngày phát hiện17 tháng 4 năm 1968
Tên định danh
Tên định danh
1773
Đặt tên theo
Rumpelstiltskin
1968 HE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.1286549
Viễn điểm quỹ đạo2.7449929
Độ lệch tâm0.1264634
1389.4235382
158.18936
Độ nghiêng quỹ đạo5.39601
74.85132
168.23455
Đặc trưng vật lý
11.9

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa