1774 Kulikov

tiểu hành tinh

1774 Kulikov (1968 UG1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 10 năm 1968 bởi T. SmirnovaNauchnyj.

Kulikov
Khám phá
Khám phá bởiT. Smirnova
Nơi khám pháNauchnyj
Ngày phát hiện22 tháng 10 năm 1968
Tên định danh
Tên định danh
1774
1968 UG1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.6783780
Viễn điểm quỹ đạo3.0757810
Độ lệch tâm0.0690636
1782.4863585
19.28472
Độ nghiêng quỹ đạo1.85423
175.30389
253.50450
Đặc trưng vật lý
12.5

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa