1786 Raahe

tiểu hành tinh

1786 Raahe (1948 TL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 10 năm 1948 bởi H. AlikoskiTurku.

Raahe
Khám phá
Khám phá bởiH. Alikoski
Nơi khám pháTurku
Ngày phát hiện9 tháng 10 năm 1948
Tên định danh
1786
Đặt tên theo
Raahe
1948 TL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.6918849
Viễn điểm quỹ đạo3.3492017
Độ lệch tâm0.1088077
1917.4587280
130.63251
Độ nghiêng quỹ đạo10.44804
16.44197
350.17937
Đặc trưng vật lý
11.4

Liên kết ngoàiSửa đổi