1789 Dobrovolsky

tiểu hành tinh

1789 Dobrovolsky (1966 QC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 8 năm 1966 bởi Chernykh, L.Nauchnyj.

Dobrovolsky
Khám phá
Khám phá bởiChernykh, L.
Nơi khám pháNauchnyj
Ngày phát hiện19 tháng 8 năm 1966
Tên định danh
Tên định danh
1789
Đặt tên theo
Georgy Dobrovolsky
1966 QC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.7966463
Viễn điểm quỹ đạo2.6296059
Độ lệch tâm0.1881862
1202.5625405
258.11719
Độ nghiêng quỹ đạo1.97618
102.11101
214.79307
Đặc trưng vật lý
13.0

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa