1791 Patsayev

tiểu hành tinh

1791 Patsayev (1967 RE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 9 năm 1967 bởi T. SmirnovaNauchnyj.

Patsayev
Khám phá
Khám phá bởiT. Smirnova
Nơi khám pháNauchnyj
Ngày phát hiện4 tháng 9 năm 1967
Tên định danh
Tên định danh
1791
Đặt tên theo
Viktor Patsayev
1967 RE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.3469580
Viễn điểm quỹ đạo3.1446522
Độ lệch tâm0.1452569
1661.8927259
32.94616
Độ nghiêng quỹ đạo5.36082
199.10121
74.17247
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu0.0509
11.80

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa