1793 Zoya

tiểu hành tinh

1793 Zoya (1968 DW) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 2 năm 1968 bởi Tamara Mikhaylovna SmirnovaNauchnyj. Nó được đặt theo tên anh hùng Zoya Anatolyevna Kosmodemyanskaya Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Zoya
Khám phá
Khám phá bởiTamara Mikhaylovna Smirnova
Nơi khám pháNauchnyj
Ngày phát hiện28 tháng 2 năm 1968
Tên định danh
Tên định danh
1793
Đặt tên theo
Zoya Kosmodemyanskaya
1968 DW
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0083758
Viễn điểm quỹ đạo2.4392552
Độ lệch tâm0.0968784
1211.2856290
30.91148
Độ nghiêng quỹ đạo1.50844
226.17956
323.24699
Đặc trưng vật lý
12.6

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa