1801 Titicaca

tiểu hành tinh

1801 Titicaca (1952 SP1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 9 năm 1952 bởi M. ItzigsohnLa Plata.

Titicaca
Khám phá
Khám phá bởiM. Itzigsohn
Nơi khám pháLa Plata
Ngày phát hiện23 tháng 9 năm 1952
Tên định danh
Tên định danh
1801
Đặt tên theo
Lake Titicaca
1952 SP1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.7926174
Viễn điểm quỹ đạo3.2413732
Độ lệch tâm0.0743713
1914.0813542
139.67697
Độ nghiêng quỹ đạo10.98881
77.94793
7.10253
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu0.1309
11.00

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi