1804 Chebotarev

tiểu hành tinh

1804 Chebotarev (1967 GG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 4 năm 1967 bởi Smirnova, T.Nauchnyj.

Chebotarev
Khám phá
Khám phá bởiSmirnova, T.
Nơi khám pháNauchnyj
Ngày phát hiện6 tháng 4 năm 1967
Tên định danh
Tên định danh
1804
1967 GG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.3575346
Viễn điểm quỹ đạo2.4624058
Độ lệch tâm0.0217578
1366.5198240
279.27127
Độ nghiêng quỹ đạo3.63533
325.78057
307.53330
Đặc trưng vật lý
11.7

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa