1818 Brahms

tiểu hành tinh

1818 Brahms (1939 PE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 8 năm 1939 bởi Karl ReinmuthHeidelberg. Nó được đặt theo tên the composer Johannes Brahms.

Brahms
Khám phá
Khám phá bởiKarl Reinmuth
Nơi khám pháHeidelberg
Ngày phát hiện15 tháng 8 năm 1939
Tên chỉ định
1818
Đặt tên theo
Johannes Brahms
1939 PE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.7782629
Viễn điểm quỹ đạo2.5493631
Độ lệch tâm0.1781809
1162.5938904
221.78624
Độ nghiêng quỹ đạo2.97986
249.59845
74.37392
Đặc trưng vật lý
14.7

Liên kết ngoàiSửa đổi