1824 Haworth

tiểu hành tinh

1824 Haworth là một tiểu hành tinh được phát hiện tại ở Đài thiên văn Goethe Link gần Brooklyn, Indiana bởi Chương trình tiểu hành tinh Indiana.

Tham khảoSửa đổi