1826 Miller

tiểu hành tinh

1826 Miller (tên chỉ định 1955 RC1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được khám phá ở Đài thiên văn Goethe Link gần Brooklyn, Indiana bởi Chương trình tiểu hành tinh Indiana. Nó được phát hiện ngày 14 tháng 09 năm 1955.

1826 Miller
Khám phá
Khám phá bởiChương trình tiểu hành tinh Indiana
Ngày phát hiệnngày 14 tháng 9 năm 1955
Tên định danh
1955 RC1
Vành đai chính asteroid
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 22 tháng 9 năm 2006 (JD 2454000.5)
Cận điểm quỹ đạo2.750 AU
Viễn điểm quỹ đạo3.241 AU
2.995 AU
Độ lệch tâm0.0819
5.18 năm
229.609°
Độ nghiêng quỹ đạo9.232°
274.325°
165.637°
Đặc trưng vật lý
Kích thước24.41 km
~6.776 giờ
Suất phản chiếu0.1294
10.90

Tham khảoSửa đổi