1828 Kashirina

tiểu hành tinh

1828 Kashirina (1966 PH) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 8 năm 1966 bởi L. ChernykhNauchnyj.

Kashirina
Khám phá
Khám phá bởiL. Chernykh
Nơi khám pháNauchnyj
Ngày phát hiện14 tháng 8 năm 1966
Tên định danh
Tên định danh
1828
1966 PH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.7262919
Viễn điểm quỹ đạo3.4020845
Độ lệch tâm0.1102727
1959.1674670
235.24465
Độ nghiêng quỹ đạo14.29015
184.84213
218.31812
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu0.0995
10.90

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa