1837 Osita

tiểu hành tinh

1837 Osita (1971 QZ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 8 năm 1971 bởi J. GibsonEl Leoncito.

Osita
Khám phá
Khám phá bởiJ. Gibson
Nơi khám pháEl Leoncito
Ngày phát hiện16 tháng 8 năm 1971
Tên định danh
Tên định danh
1837
1971 QZ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0158592
Viễn điểm quỹ đạo2.3951374
Độ lệch tâm0.0859847
1196.3506917
151.55303
Độ nghiêng quỹ đạo3.84462
281.12127
314.41739
Đặc trưng vật lý
12.9

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi