1846 Bengt

tiểu hành tinh

1846 Bengt (6553 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-GroeneveldTom GehrelsĐài thiên văn Palomar. It is also known as "Bengts hest".

Bengt
Khám phá
Khám phá bởiCornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-GroeneveldTom Gehrels
Nơi khám pháĐài thiên văn Palomar
Ngày phát hiện24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định1846
Đặt tên theo
Bengt Strömgren
6553 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0035314
Viễn điểm quỹ đạo2.6729348
Độ lệch tâm0.1431430
Chu kỳ quỹ đạo1305.9607823
Độ bất thường trung bình38.97999
Độ nghiêng quỹ đạo3.18458
Kinh độ của điểm nút lên19.14323
Acgumen của cận điểm75.19418
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu0.0781
Cấp sao tuyệt đối (H)13.10

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi