1863 Antinous

tiểu hành tinh

1863 Antinous là một tiểu hành tinh Apollo và có quỹ đạo cắt ngang sao Hỏa, được phát hiện năm 1948 bởi Carl A. Wirtanen. Nó được đặt theo tên Antinous trong thần thoại Hy Lạp.

1863 Antinous
Khám phá
Khám phá bởiC. A. Wirtanen
Ngày phát hiện7 tháng 3 năm 1948
Tên định danh
Đặt tên theo
Antinous
1948 EA
Apollo, Mars crosser
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 1 tháng 1 năm 2006 (JD 2453736.5)
Cận điểm quỹ đạo132.90 Gm (0.89 AU)
Viễn điểm quỹ đạo543.06 Gm (3.63 AU)
337.98 Gm (2.26 AU)
Độ lệch tâm.61
1240.35 d 3.40 a
17.84 km/s
341.71°
Độ nghiêng quỹ đạo18.40°
346.60°
267.97°
Đặc trưng vật lý
Kích thước2 km
7.46 h
Suất phản chiếu.24
Kiểu phổ
Sq
15.54

Tham khảoSửa đổi