1889 Pakhmutova

tiểu hành tinh

1889 Pakhmutova (1968 BE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 1 năm 1968 bởi L. ChernykhNauchnyj. Tên của nó được đặt theo tên của nhà soạn nhạc Liên XôAleksandra Pakhmutova.

Pakhmutova
Khám phá
Khám phá bởiL. Chernykh
Nơi khám pháNauchnyj
Ngày phát hiện24 tháng 1 năm 1968
Tên định danh
1889
1968 BE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.7684235
Viễn điểm quỹ đạo3.4287781
Độ lệch tâm0.1065569
1992.2639285
138.45946
Độ nghiêng quỹ đạo13.18897
55.51090
82.31102
Đặc trưng vật lý
0.0752
10.80

Liên kết ngoài sửa