1890 Konoshenkova

tiểu hành tinh

1890 Konoshenkova (1968 CD) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 2 năm 1968 bởi L. ChernykhNauchnyj.

Konoshenkova
Khám phá
Khám phá bởiL. Chernykh
Nơi khám pháNauchnyj
Ngày phát hiện6 tháng 2 năm 1968
Tên định danh
1890
1968 CD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.7631263
Viễn điểm quỹ đạo3.6582853
Độ lệch tâm0.1394022
2101.3539023
50.41982
Độ nghiêng quỹ đạo9.88668
70.43262
18.28064
Đặc trưng vật lý
0.1283
10.80

Liên kết ngoài sửa