1894 Haffner

tiểu hành tinh

1894 Haffner (1971 UH) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1971, bởi Kohoutek, L.Bergedorf.

Haffner
Khám phá
Khám phá bởiKohoutek, L.
Nơi khám pháBergedorf
Ngày khám phá16 tháng 10 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định1894
1971 UH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.6668325
Viễn điểm quỹ đạo3.1028565
Độ lệch tâm0.0755715
Chu kỳ quỹ đạo1789.7074818
Độ bất thường trung bình179.41668
Độ nghiêng quỹ đạo0.90913
Kinh độ của điểm nút lên258.22692
Acgumen của cận điểm117.55989
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)11.9

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi