18976 Kunilraval

tiểu hành tinh

18976 Kunilraval (2000 QH206) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 8 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm LincolnSocorro.

Kunilraval
Khám phá
Khám phá bởiNhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám pháSocorro
Ngày phát hiện31 tháng 8 năm 2000
Tên định danh
18976
2000 QH206
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0571759
Viễn điểm quỹ đạo2.5329621
Độ lệch tâm0.1036540
1269.9658922
177.27828
Độ nghiêng quỹ đạo4.25289
352.04480
250.47266
Đặc trưng vật lý
15.8

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi