1900 là đầu số điện thoại (1900 XXXX hoặc 1900 XXXXXX) ở Việt Nam được cấp phép sử dụng nhằm mục đích kinh doanh dịch vụ giá trị gia tăng trên mỗi cuộc gọi. Các số điện thoại có đầu 1900 chỉ có chức năng tiếp nhận cuộc gọi, không gọi ra. Các cuộc gọi đến các số có đầu 1900 là cuộc gọi tình phí (cước). Tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng được nhà cung cấp dịch vụ 1900 chi trả lại một phần cước phát sinh của khách hàng gọi vào.[1][2]

Đầu số 1900 có thể theo sau bởi 4 số hoặc 6 số.

Phân bổ đầu số 1900Sửa đổi

1900 01XX, 1900 02XX, 1900 03XX - GTEL

1900 06XXXX - GTEL

1900 12XX, 1900 15XX, 1900 17XX, 1900 18XX - VNPT

1900 20XX, 1900 21XX, 1900 22XX - CMC Telecom

1900 54XXXX, 1900 55XXXX, 1900 56XXXX, 1900 57XXXX, 1900 58XXXX, 1900 59XXXX - VNPT

1900 63XXXX - FPT Telecom

1900 66XX, 1900 68XX - FPT Telecom

1900 70XX, 1900 71XX, 1900 72XX - SPT

1900 75XXXX, 1900 77XXXX - SPT

1900 80XX, 1900 86XX, 1900 89XX - Viettel

1900 90XX, 1900 92XX, 1900 94XX - Viettel

1900 96XXXX - Viettel


Chú thíchSửa đổi

  1. ^ M.Q (10 tháng 9 năm 2015). “Bộ TT&TT trực tiếp phân bổ đầu số SMS”. 
  2. ^ “Thông tư số 22 /2014/TT-BTTTT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông”.