19136 Strassmann

tiểu hành tinh

19136 Strassmann (1989 AZ6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 1 năm 1989 bởi F. BorngenTautenburg.

Strassmann
Khám phá
Khám phá bởiF. Borngen
Nơi khám pháTautenburg
Ngày phát hiện10 tháng 1 năm 1989
Tên chỉ định
19136
Đặt tên theo
Fritz Strassmann
1989 AZ6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.3283929
Viễn điểm quỹ đạo2.8647703
Độ lệch tâm0.1032853
1528.2745437
224.36026
Độ nghiêng quỹ đạo4.77175
137.36268
352.13043
Đặc trưng vật lý
15.0

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi