1918 Aiguillon

tiểu hành tinh

1918 Aiguillon (1968 UA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 10 năm 1968 bởi Guy SoulieBordeaux. Nó được đặt theo tên the small town thuộc Aiguillon, France.

Aiguillon
Khám phá
Khám phá bởiG. Soulie
Nơi khám pháBordeaux
Ngày phát hiện19 tháng 10 năm 1968
Tên định danh
1918
Đặt tên theo
Aiguillon
1968 UA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.7900431
Viễn điểm quỹ đạo3.5952809
Độ lệch tâm0.1261076
2083.6648145
279.82630
Độ nghiêng quỹ đạo9.18081
195.21122
244.31883
Đặc trưng vật lý
11.6

Liên kết ngoài sửa