1920 Sarmiento

tiểu hành tinh

1920 Sarmiento (1971 VO) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 11 tháng 11 năm 1971 bởi J.Carlos Ulrrico CescoEl Leoncito.

Sarmiento
Khám phá
Khám phá bởiJ.Carlos Ulrrico Cesco
Nơi khám pháEl Leoncito
Ngày khám phá11 tháng 11 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định1920
1971 VO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.7256731
Viễn điểm quỹ đạo2.1342559
Độ lệch tâm0.1058524
Chu kỳ quỹ đạo979.3150437
Độ bất thường trung bình229.86764
Độ nghiêng quỹ đạo22.80381
Kinh độ của điểm nút lên64.09819
Acgumen của cận điểm316.70713
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)14.17

Liên kết ngoàiSửa đổi