19290 Schroeder (1996 JR1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 5 năm 1996 bởi JPL/GEODSS NEATHaleakala.

Schroeder
Khám phá
Khám phá bởiJPL/GEODSS NEAT
Nơi khám pháHaleakala
Ngày khám phá15 tháng 5 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định19290
1996 JR1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.7639797
Viễn điểm quỹ đạo2.8078145
Độ lệch tâm0.2283206
Chu kỳ quỹ đạo1262.3606586
Độ bất thường trung bình107.01862
Độ nghiêng quỹ đạo23.28262
Kinh độ của điểm nút lên67.64227
Acgumen của cận điểm251.83078
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)14.4

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi