1936 Lugano

tiểu hành tinh

1936 Lugano (1973 WD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 11 năm 1973 bởi P. WildZimmerwald.

Lugano
Khám phá
Khám phá bởiP. Wild
Nơi khám pháZimmerwald
Ngày khám phá24 tháng 11 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định1936
Đặt tên theo
Lugano
1973 WD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.3050194
Viễn điểm quỹ đạo3.0443424
Độ lệch tâm0.1382077
Chu kỳ quỹ đạo1597.7410072
Độ bất thường trung bình245.35991
Độ nghiêng quỹ đạo10.25287
Kinh độ của điểm nút lên265.24385
Acgumen của cận điểm255.59806
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu hình học0.1042
Cấp sao tuyệt đối (H)11.10

Liên kết ngoàiSửa đổi