1941 Wild

tiểu hành tinh

1941 Wild (1931 TN1) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 10 năm 1931 bởi K. ReinmuthHeidelberg.

Wild
Khám phá
Khám phá bởiK. Reinmuth
Nơi khám pháHeidelberg
Ngày phát hiện6 tháng 10 năm 1931
Tên chỉ định
Tên chỉ định1941
Đặt tên theo
Paul Wild
1931 TN1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.8511264
Viễn điểm quỹ đạo5.0952940
Độ lệch tâm0.2824124
Chu kỳ quỹ đạo2892.7489231
Độ bất thường trung bình222.69499
Độ nghiêng quỹ đạo3.95248
Kinh độ của điểm nút lên60.66614
Acgumen của cận điểm303.91713
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)11.5

Liên kết ngoàiSửa đổi