19524 Acaciacoleman

tiểu hành tinh

19524 Acaciacoleman (1998 YB7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 12 năm 1998 bởi E. SheridanCrescent Butte Observatory.

Acaciacoleman
Khám phá
Khám phá bởiE. Sheridan
Nơi khám pháCrescent Butte Observatory
Ngày khám phá23 tháng 12 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định19524
1998 YB7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0983721
Viễn điểm quỹ đạo3.2013991
Độ lệch tâm0.2081273
Chu kỳ quỹ đạo1575.5750849
Độ bất thường trung bình77.26703
Độ nghiêng quỹ đạo12.75488
Kinh độ của điểm nút lên295.80562
Acgumen của cận điểm98.71001
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.9

Ghi chúSửa đổi

Tham khảoSửa đổi