1971 Hagihara

tiểu hành tinh

1971 Hagihara là một tiểu hành tinh được phát hiện tại ở Đài thiên văn Goethe Link gần Brooklyn, Indiana bởi Chương trình tiểu hành tinh Indiana.

Tham khảoSửa đổi