1972 Yi Xing

tiểu hành tinh

1972 Yi Xing (1964 VQ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 11 năm 1964 bởi Đài thiên văn Tử Kim SơnNanking.

Yi Xing
Khám phá
Khám phá bởiĐài thiên văn Tử Kim Sơn
Nơi khám pháNanking
Ngày phát hiện9 tháng 11 năm 1964
Tên chỉ định
Tên chỉ định
1972
Đặt tên theo
Yi Xing
1964 VQ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0182704
Viễn điểm quỹ đạo2.8239134
Độ lệch tâm0.1663801
1375.9902017
191.08259
Độ nghiêng quỹ đạo4.12976
46.72765
32.15966
Đặc trưng vật lý
13.38

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi