1973 Colocolo

tiểu hành tinh

1973 Colocolo (1968 OA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 7 năm 1968 bởi C. TorresS. CofreĐại học Chile, Cerro El Roble Station.

Colocolo
Khám phá
Khám phá bởiC. TorresS. Cofre
Nơi khám pháĐại học Chile, Cerro El Roble Station
Ngày phát hiện18 tháng 7 năm 1968
Tên định danh
Tên định danh
1973
1968 OA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.9123195
Viễn điểm quỹ đạo3.4485219
Độ lệch tâm0.0842974
2071.6924121
341.00298
Độ nghiêng quỹ đạo10.59682
183.26466
161.47024
Đặc trưng vật lý
11.6

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa